رویداد اصلی

رویدادها

رویداد هوش مصنوعی در صنعت سلامت

این رویداد به صورت حضوری و در قالب یک جلسه برگزار میگردد، جهت تهیه بلیط بر دکمه زیر کلیک نمایید