درخواست سرمایه گذاری

پیشگامان ونچرز بازوی شتابدهی و نوک پیکان گروه سرمایه‌گذاری پیشگامان در حوزه سرمایه گذاری است . پیشگامان ونچرز مهم ترین هدف خود را ایجاد بستری برای توسعه استارت آپ های حوزه سلامت و ایجاد امید در حوزه استارتاپی کشور قرار داده است. در همین راستا پیشگامان ونچرز با توجه به پتانسیل های خود، اکنون آماده سرمایه گذاری مالی و معنوی در استارت آپ های حوزه سلامت میباشد. ما در پیشگامان ونچرز آماده ارائه خدماتی از جمله شتابدهی، منتورینک و ارائه دوره های آموزشی میباشیم. حال جهت درخواست فرم زیر را پر نمایید: